jaja

Dostupné nástroje pre úspešné podnikanie v Banskobystrickom kraji. Moje skúsenosti.

Keď sa prechádzam po mestách v našom kraji, často počúvam z úst našich mám: “ten môj je v Bratislave” a “ten môj v Prahe”, “tá moja pracuje v Bruseli”. Takto sa dnes v regióne prezentuje úspech. Len máloktorá mama môže povedať: “ten môj zostal verný regiónu, predáva Bratislavčanom, Pražákom, či Bruselu a zamestnáva ďalších 10 ľudí z regiónu”. Na to, aby si to mohla povedať, sú však potrebné aj možnosti a nástroje využiteľné v kraji.

Prečo práve  v tomto kraji? Milujem Banskobystrický kraj. Narodil som sa v ňom (Senohrad), vzdelával som sa v ňom (Krupina) , športoval (Pliešovce), podnikám (Banská Bystrica) a založil som si rodinu v tomto kraji. Dôverne ho teda poznám. :)

Na druhej strane som veľa cestoval a vďaka internetu a rôznym podujatiam som spoznával možnosti pre rozvoj malého a stredného podnikania v celej Európe. Rád by som však zhrnul najmä tie, ktoré je možné využiť práve u nás.

Inak povedané, čo všetko môžem využiť preto, aby sa môj produkt-služba-nápad stali úspešnými. Zhrnutie týchto nástrojov na rozvoj malého a stredného podnikania by asi každý z vás očakával na stránke VÚC BB v sekcii “podnikanie v kraji”, či možno na stránke Krajskej rozvojovej agentúry.  Skúšali by ste to však márne. Po kliknutí na túto sekciu na stránke VÚC BB nájdete len investičné možnosti pre investorov a prebytočné budovy, či majetok na predaj a webstránka Krajskej rozvojovej agentúry ledva funguje..

Trochu zasuplujem tieto inštitúcie a zhrniem vám to tu pekne po poriadku:

 

Výber správnej formy podnikania, podiely, legislatíva, sídlo.

Výber správnej formy podnikania je prvé dôležité rozhodnutie a smerodajné pre vaše ďalšie fungovanie. Sú to piliere, na ktorých idete stavať. Ak ste sa rozhodli ponúkať služby typu hodinový manžel, murár, maliar, klampiar, opravár a pod., je zrejme pre vás vhodná živnosť. Živnosť je tiež vhodná pre freelancerov a pracovníkov na projektoch, ktorí pracujú na 4 – 5 projektoch do roka. Ale, ak ste vymysleli prevratnú službu, či produkt a máte aspoň jedného co-foundera a tím, ktorí bude pracovať za podiely, je takmer nevyhnutné založiť si obchodnú spoločnosť. Tu ale častokrát ľudia netušia ako nastaviť správne rozdelenie podielov a pridelenie kompetencií. To bol aj môj problém, ktorý som musel riešiť. S touto problematikou dnes pomáha Podnikateľský Inkubátor v Banskej Bystrici, s ktorým na takomto poradenstve spolupracujem. Vďaka tejto inštitúcii dnes chápem ako funguje samostatné a spoločné konanie, čo je to rozhodujúce právo spoločníka, kedy zvolať valné zhromaždenie a pod.

 

Živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovka

Keď som sa v roku 2009 rozhodol podnikať, bolo veľmi ťažké získať informácie o tom, ako si môžem založiť živnosť, či obchodnú spoločnosť. Dozvedel som sa, že musím navštíviť živnostenský úrad. Ešte predtým, ako sa začali moje “behačky a hľadačky”, som skúsil pohľadať informácie na internete. Žiaľ neúspešne. Ak by ste rovnako dnes hľadali na internete stránku živnostenského úradu, hľadali by ste ju márne. Aké – také informácie sú pod ministerstvom vnútra.

http://www.minv.sk/?odbor-zivnostenskeho_podnikaniaBB

Formulár pre založenie živnosti – formulár určený pre fyzickú osobu

Čo sa ale musí uznať, je sprístupnená aj možnosť registrovať svoju živnosť elektronikcky. Dobrá správa! Myslíte, že dobrá správa musí mať aj svoje ale? Myslíte správne! Pri zakladaní živnosti elektronicky potrebujete mať nový občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis. Je blbosť vlastniť elektronický podpis, a tak túto službu poskytujú externí poradcovia. V každom prípade skúste www.slovensko.sk.

Ak máte chuť kontaktovať odborníkov dávam referenciu na www.esign.sk

Neskôr, v roku 2010, mi vznikla potreba založiť spoločnosť s ručením obmedzeným MGROUP, s.r.o. No poviem vám, bola to riadna sranda. :) Hromada papierov, potvrdení, kolkov, registrov a návšteva rôznych inštitúcií. Ešte som sa aj pošmykol na ľade pred okresným súdom. Na to všetko som dostal z okresného súdu iba jednu námietku a po jej odstránení bola moja spoločnosť konečne, po cca 50 dňoch, zapísaná v OR SR. Dnes sa to dá vykonať opäť jednoducho prostredníctvom odborníkov (www.esign.sk) alebo elektronicky (www.slovensko.sk).

 

Ľudský kapitál

V súčasnej dobe pociťujem v hľadaní správnych ľudí obrovský problém. Môže zato nedostatok kvalitného ľudského kapitálu na trhu, a to vo všetkých oblastiach. Tento stav je spôsobený viacerými faktormi a mal by byť riešený na národnej úrovni, ale nechcem tu teraz riešiť nekonečnosť vesmíru. Pri výbere ľudí máte k dispozícii napríklad ÚPSVAR BB (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Málokedy sa stáva, že pochválite štátnu inštitúciu, ale táto inštitúcia sa dokázala prehupnúť s excelovskej evidencie pracovných miest, do vytvorenia portálu pre evidenciu pracovných miest www.istp.sk. Tento portál je veľmi pekný a združuje pracovné ponuky portálov eures.sk, kariera.sk, dobrovolnictvo.sk a študentský portál siete aiesec.sk. To znamená, že ak dnes nahlásite voľné pracovné miesto úradu práce, roznesie vás po všetkých vyššie spomenutých portáloch ZADARMO. Pekný posun. :) Sám som to skúsil a bol som milo prekvapený, jediné čo ma sklamalo boli ludia samotní. Boli to skôr nezaradené individuá, ktoré nevedia čo chcú od života a z pohovoru odchádzali plný mojich rád a ja vyčerpaný som musel zájsť do sauny. Avšak toto je len subjektívny pohľad na mnou vyhlasované pozície, ktoré vyžadovali vysoké nároky. Možno na iný druh podnikania je to super. A možno vaša skúsenosť bude iná, dajte vedieť.

Ak však potrebujete obsadiť pracovnú pozíciu s dôrazom na vysoké nároky, odporúčam systém hľadania, ktorý sa dnes volá headhunting. Headhunting je presne cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky identifikovanému potenciálne vhodnému kandidátovi. Táto metóda je veľmi náročná na čas, avšak vďaka jej cielenosti je jej úspešnosť najvyššia zo všetkých metód. V tejto metóde vám určite pomôže aj Ing. Michal Škantár, ktorý sa headhuntignu venuje už pár rokov. Ja osobne som headhuntingom vybral troch kolegov a je to super.

Väčšia spoločnosť už využíva systém recruitingu. Recruiter je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v rámci zverenej oblasti v spoločnosti.

 

Finančné zdroje

Opäť priblížim svoje začiatky a to ako som kapitál hľadal ja. Zakladal som si živnosť na programovanie portálov a systémov, vývoj softvéru. Na takéto niečo potrebujete písací stolík, notebook, licencie na softvér a možno nejaký tablet na prezentácie. Predpokladal som sumu okolo 3.000 EUR. Bola to zanedbateľná suma oproti podnikateľom, ktorí chcú napríklad začať vyrábať produkty, či spustiť prevádzku svojich podnikov atď. Avšak aj túto pomerne malú sumu je nutné niekde zohnať. V tej dobe (2010) bolo možností pomerne málo. Rodinné zdroje sme na takéto účely nemali, a tak som zašiel do banky. Predstavil som im podnikateľský zámer. Kývli hlavou: “super, nech sa vám darí.” Po tejto skúsenosti som začal hľadať na internete, našiel som aj mikropôžičkový program určený práve na začatie podnikania, ten však nefungoval. Až nakoniec som natrafil na štátnu pomoc, zvanú dotácia pre živnosť, ktorá sa čerpá zo schémy de minimis. Bolo to super. Absolvoval som kurz, písali sme test, predkladal som podnikateľský zámer a po tomto náročnom, no poučnom procese sa mi podario získať dotáciu v požadovanej výške. Túto dotáciu odporúčam. Neskôr, keď som potreboval vytvoriť nové pracovné miesta, pretože podnik musí mať predsa nejakú štruktúru. Využil som opäť dotáciu na podporu zamesnávania, takzvaný národný projekt XXI., kedy sa mi podarilo zamestnať troch skvelých kolegov. Náklady na tieto pozície už teraz môj podnik znáša sám a teším sa, že som ich vytvoril a dal tak možnosť mladým ľuďom. Dnes tieto dotácie fungujú rovnako. Je pravdou, že administratívna zaťaženosť týchto dotácií je veľká, no z môjho pohľadu to bola skúsenosť a tá sa dá využiť pri ďalších stykoch s úradmi a štátnymi inštitúciami.

 

Štátne dotácie a eurofondy:

Štátne dotácie na rozvoj podnikania sú pekne zhrnuté tu:

SZČO príspevok: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

Zamestnanci: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela.html?page_id=13119

V prípade eurofondov je to o niečo zložitejšie. Podľa terajšieho systému musí podnikateľ mať svoj rozvojový plán a čakať na výzvu z jednotlivých operačných programov. Ak sa predmet výzvy zhoduje s vašim zámerom, super! Môžete podať žiadosť s vypracovaným projektom. Ak sa nezhoduje, môžete čakať aj niekoľko rokov na ďalšiu výzvu. Uvidíme čo nám prinesie Horizon 2020. Horizon 2020 je nové programové obdobie, kde EÚ vyčlenila pre podporu podnikania 80 miliárd EUR. Najviac noviniek v oblasti čerpania eurofondov sa dozviete na portáli www.euractiv.sk

Projekty ESF vám pomôžu napísať rôzne firmy z Banskobystrického kraja. Neodporúčam vám písať si projekt samým, pretože môžete urobiť veľa formálnych chýb. Napríklad sa pomýlite o desatinu , celý výdavok sa stane neoprávneným a projekt bude neschválený. Ďalšou najčastejšou chybou je zlý výber témy projektu. Ja som chcel zavádzať nové štandardy v používaní open-source softvérov v EÚ, no toto nebola priorita EÚ. 😉

 

Mikropôžičkový program:

Štátom dotované úvery s nízkou úrokovou sadzbou poskytuje Slovak Business Agency. Viac o mikropôžičke tu:

http://www.sbagency.sk/mikropozicky-uver-za-zvyhodnenych-podmienok

 

VC (Venture Capital):

Je to takzvaný rizikový kapitál, ktorý je väčšinou tvorený dvoma a viac investormi. Tento zhluk investorov sa volá fond a má svojich správcov, manažérov, právnikov a pod. Tí rozhodujú o tom, kam investícia poputuje. Väčšinou sa tento kapitál poskytuje za podiel vo firme s predkupným právom. Pre začínajúcich podnikateľov sa spravidla pohybuje investícia od 50.000 EUR do 250.000 EUR a pre zabehnutých podnikateľov, ktorí chcú expandovať alebo zväčšiť výrobu je to od 250.000 EUR až do 1,5 milióna EUR.

VC dnes ponúkajú fondy:

Neulogy Ventures (25 Miliónov EUR)

Credo Ventures (18 Miliónov EUR)

 

Anjeli:

V spoločnosti sa dnes začal vyskytovať názov “mať svojho Anjela”. Anjelsky investor je väčšinou individualista, ktorý má zvyšné peniaze, páči sa mu váš nápad a chcel by ich zhodnotiť. Anjel môže byť aj člen rodiny. Je však dôležité, s Anjelom dobre pripraviť term sheet, pretože aj keď je to známy, či člen rodiny je to stále rizikový kapitál. Anjelsky investor častokrát okrem peňažného vkladu požaduje aj priamu účasť na podnikaní alebo si dosadí do podniku finančného manažéra. Výška investície Anjela závisí od jeho možností, zväčša sa pohybuje od 5.000 EUR do 50.000 EUR.

Pri prezentovaní svojho nápadu akémukoľvek investorovi je veľmi dôležité, pripraviť si podrobný plán výdavkov, možných príjmov, zmapovanú konkurenciu, tím, a pod. Ale najdôležitejšie je vytvoriť si kvalitnú prezentáciu, kde v jednej minúte pomocou prezentácie a multimédií vysvetlíte investorovi, v čom chcete podnikať. Na takúto prezentáciu vás pripravíme v Podnikateľskom Inkubátore v Banskej Bystrici.

 

Crowdfunding:

Po slovensky “davové financovanie”. Ide tu o to, aby ste presvedčili obrovské množstvo ľudí v propech váš produkt či službu. Ak sa vaša myšlienka zapáči ľuďom, vložia do nej svoj kapitál. Kapitál môže byť vkladaný rôzne ako predobjednávky, dary, môže byť návratný aj nenávratný. Pri crowdfundingu je dôležité pripraviť perfektnú prezentáciu (story), tlačové správy a odpáliť kampaň. Toto môže byť váš vklad. Takúto kampaň Vám pomôžeme zostaviť v MGROUP, s.r.o.

 

Podnikaniu a inováciám v Banskobystrickom regióne sa budem venovať aj naďalej. V prípade, že máte návrhy na vylepšenie podnikateľského prostredia v tomto kraji, prípadne ho už zlepšujete, napíšte mi martin@pechovsky.sk