6-

Čo sa bude diať najbližšiu dobu v Banskej Bystrici a celom kraji? Zapojte sa!

V predchádzajúcom blogu som písal o aktívnom závere roka a podujatiach, na ktorých sa môžete zúčastniť aby ste sa dozvedeli nové veci. Veľká časť týchto podujatí sa konala a preto by som vám chcel zhrnúť možnosti, ktoré z nich vzišli, čo sa medzičasom udialo a čo sa bude diať pre ľudí z celého kraja.

Absolvovali sme Startup Weekend v Žiline, kde sme vzali so sebou aj deti. Vymysleli neskutočný nápad a nikdy som netušil, že v našej mladšej generácii je až taký potenciál. Startup Weekend je podujatie kde sa stretnú aktívni ľudia z rôznych oblastí, spoja sa a preklopia svoj nápad na projekt, do ktorého potom môžu finančne vstúpiť investori a ich služba, či produkt sa môže začať reálne hneď predávať.

1- 2-

Toto podujatie už dlhodobo po celom slovensku zažíva veľké úspechy a preto sme sa rozhodli, že ho urobíme aj v Banskej Bystrici. Keďže sa ukázalo, že v Banskobystrickom kraji máme veľa aktívnych ľudí, ktorí chcú podporovať, združovať, organizovať a podobne bolo by hriechom nespojiť tieto všetky sily, spojili sme 4 organizácie a vyzerá to na riadne kvalitné podujatie už budúci rok.

3-

V meste Banská Bystrica sme sa aktívne pustili do rôznych nástrojov na podporu malého a stredného podnikania. Malé a stredné podnikanie bez ohľadu na inovácie alebo nejaké startupy je chrbticou ekonomiky nielen v našom kraji. Nič nové pod slnkom, však takúto podporu už robíme v našom podnikateľskom inkubátore roky, avšak teraz EÚ na to vyčlenila finančné prostriedky a nakoľko už v tomto centre nemáme kapacity obsadzovať naše priestory ďalšími aktívnymi ľuďmi a firmami a nakoľko sú tie prostriedky vyčlenené aj na “novú” oblasť kultúrno – kreatívneho priemyslu,  pustili sme sa ako mesto do budovania nového centra zameraného práve na podporu kultúrno – kreatívneho priemyslu, čo to však je a čo všetko to prinesie, aké nové možnosti, miesta, zdroje, primárne a sekundárne ciele?  Nedá sa to napísať tu jednou vetou takže sme si povedali, že ideme robiť diskusie, publikujeme rôzne články, mapujeme potenciál v kraji a hlavne sme spustili nový komunikačný kanál, webstránku kde budú všetky tieto veci zverejňované a kde sa môžete aktívne zapojiť. Súčasťou webstránky sú aj facebookové skupiny a bude zriadené aj fórum. Stránka sa nachádza na adrese lider.banskabystrica.sk

IMG_9888     IMG_9920

(Foto: YDEAS)

Vznikne centrum, kde niekto kto má nápad alebo chce začať podnikať, či zhodnocovať svoj talent dostane plnú podporu, uľahčí sa mu kopec procesov, ktoré by musel absolvovať a hlavne mu pomôžeme predať jeho službu, či produkt do sveta.

O tejto téme som si bol pokecať aj v panelovej diskusii, ktorú organizovalo Inovačné Partnerské Centrum v Prešove, kedy som povedal otvorene aj štátnym inštitúciám z Bratislavy to, čo je veľmi dôležité, aby decentralizovali tieto všetky nástroje, aby ich dávali do rúk šikovným, mladým ľuďom v krajoch, pretože títo ľudia robia komunity ľudí, ktoré tú podporu budú čerpať. A ja som veľmi rád, že sa toto začína diať, že štát pochopil minimálne to, že potrebuje podporovať ľudí s inovačným potenciálom, malých a stredných podniikateľov a že vízia Slovenska sa začína transformovať.

4-

(Foto: IPC)

Naše podujatia v okresných mestách zažívajú úspech. Naposledy sme mobilizovali Veľký Krtíš kde na podujatie prišlo viac ako 100 mladých aktívnych ľudí, riaditeľ UPSVAR úžasne demonštroval ako sa dá s úradom spolupracovať, aké majú ľudia možnosti a nástroje, ukázali sme kopec vynikajúcich motivačných príbehov a hovorili sme aj o kreatívnom priemysle, o startupovej podpore na Slovensku, na príprave ktorej sa podieľal aj človek práve z Veľkého Krtíša Peťo Balík. V piatok sa vidíme v Banskej Štiavnici.

5-  6-

(Foto: CESC)

Takže na záver by som len pripomenul. Všetci aktívni a podnikaví ľudia, inštitúcie, či už tie, ktoré chcú sprostredkuvávať informácie a máte komunity ľudí, ktorí podporu budú potrebovať alebo ľudia s nápadmi ZAPOJTE SA!